Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koprzywnica  www.koprzywnica.eu
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-10-04 13:58:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:21
Pracownicy
Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych. Stanowiska pracowników
pedagogicznych: nauczyciel, pedagog, bibliot  więcej >
2017-10-04 13:56:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:21
Pracownicy
Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych. Stanowiska pracownicy
pedagogicznych: nauczyciel, pedagog, bibliotekarz,   więcej >
2017-10-04 13:50:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia

test test
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-04 13:20
Zarządzenie Dyrektora Placów
Zarządzenie nr 1/2017/2018 Dyrektora Zepołu
Placówek Oświatowych w sprawie określenia zasda
korzystania z poczty elektronicznej w domenie z  więcej >
2017-10-04 13:47:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia

test test
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-04 13:20
Zarządzenie Dyrektora Placów
Zarządzenie nr 1/2017/2018 Dyrektora Zepołu
Placówek Oświatowych w sprawie określenia zasda
korzystania z poczty elektronicznej w domenie z  więcej >
2017-10-04 13:23:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia

test test
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-04 13:20
Zarządzenie nr 1/2017/2018
Zarządzenie nr 1/2017/2018 Dyrektora Zepołu
Placówek Oświatowych w sprawie określenia zasda
korzystania z poczty elektronicznej w domenie z  więcej >
2017-10-04 13:20:48

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia

test test
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-04 13:20
Zarządzenie nr 1/2017/2018
  więcej >
2017-10-04 13:16:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:30
Statut
Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy   więcej >
2017-10-04 13:14:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierownictwo

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:14
Dyrekcja
Dyrektor mgr Mirosław Sarzyński Wicedyrektor mgr Marta
Marczewska Wicedyrektor Jolanta Bzduch  więcej >
2017-10-04 13:13:42

Aktualizacja informacji w dziale:
ZPO w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-09-02 00:29
Zespół Szkół
Ogólnokształcąych Papieża Jana Pawła II w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka
Organizacyjna    więcej >
2017-10-04 13:12:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ZPO w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-09-02 00:29
Zespół Szkół
Ogólnokształcąych Papieża Jana Pawła II w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka
Organizacyjna    więcej >
2017-10-04 13:10:50

Aktualizacja informacji w dziale:
ZPO w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-09-02 00:29
Zespół Szkół
Ogólnokształcąych Papieża Jana Pawła II w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka
Organizacyjna    więcej >
2017-10-04 13:10:06

Aktualizacja informacji w dziale:
ZPO w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-09-02 00:29
Zespół Szkół
Ogólnokształcąych Papieża Jana Pawła II w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka
Organizacyjna    więcej >
2017-10-04 13:08:55

Aktualizacja informacji w dziale:
ZPO w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-09-02 00:29
Zespół Szkół
Ogólnokształcąych Papieża Jana Pawła II w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka
Organizacyjna    więcej >
2017-10-04 13:05:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Organy Jednostki

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:11
Organy Jednostki
Organami ZPO w Koprzywnicy  są: Dyrektor, Rady
Pedagogiczne, Rady Rodziców,  więcej >
2017-10-04 13:01:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Status Prawny

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:00
Status prawny
Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
jest jednostką organizacyjną  Gminy Koprzywnicy,
prowadzoną w formie jednostki budż  więcej >
2017-10-04 13:00:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Status Prawny

test test
autor: Mirosław Sarzyński
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-17 12:00
Status prawny
Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Koprzywnicy,
prowadzoną w formie jednostki bu  więcej >
2016-03-18 10:58:39

Aktualizacja informacji w dziale:
SP w Koprzywnicy

test test
Informację dodano do Biuletynu 2013-04-17 00:47
Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w
Koprzywnicy  Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy
  Lokalizacja woj. św  więcej >
2016-03-14 09:45:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualności


autor: J.G.
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-09 14:32
Świadczenie wychowawcze od 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy informuje, że od
dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016
r. pomoc państwa w wychowani  więcej >
2016-03-09 14:54:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualności


autor: J.G.
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-09 14:32
Świadczenie wychowawcze od 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy informuje, że od
dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016
r. pomoc państwa w wychowani  więcej >
2016-03-09 14:52:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualności


autor: J.G.
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-09 14:32
Świadczenie wychowawcze od 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy informuje, że od
dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016
r. pomoc państwa w wychowani  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 989
następne >     100>>     300>>